01:22:00

Things that I Can't Do

Iaitu satu segmen. Nah... Not a segment . Well , empat hari kehilangan Bal di blog ini. Apakah anda rindu? Tidak? Oh, ada ku kisah. Haha. ...
Powered by Blogger.